Zegen doorgeven!

In een  land waar haat, angst en geweld het dagelijkse leven van mensen bepaalt, getuigen Peter en Tineke met hun werk en leven van de liefde en vrede van God. Help hen om Zegen door te geven.

Jemima
Jemima is een tehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen in Beit Jala, naast Bethlehem en Jeruzalem. Werk voor en met Arabische (Palestijnse) mensen.  Opgezet en ondersteund door Nederlandse vrijwilligers, omdat bleek dat er weinig kennis en dus veel onbegrip was voor de gehandicapten.

Nog steeds zijn de vrijwilligers hard nodig om de Arabische medewerkers te helpen goede kwaliteit zorg te geven.  Nog steeds is het voorbeeld van goede zorg nodig om ouders en omgeving te motiveren om zelf de zorg over te nemen.

Olijfhoutwerkplaats
In Beit Sahour, een stadje aan de andere kant van Bethlehem, worden jongens opgevangen die, mede door het heersende conflict, lichamelijk gehandicapt geworden zijn. Ze krijgen therapeutische begeleiding om hun nieuwe situatie te leren hanteren. Voorheen gezond en nu gehandicapt.

Een deel van de therapie is arbeidsoriëntatie. Wat is nog wel mogelijk. Het bewerken van olijfhout geeft goede mogelijkheden. Vanuit een rolstoel kan goed gewerkt worden. Ook kun je snel resultaat zien. Naast de therapie is het ook een werkplek voor gevorderden, die geen werkplek kunnen vinden. 4 Mensen zijn zo in staat toch voor een belangrijk deel in hun eigen onderhoud te voorzien.

Zorg voor EB patiënten
In ons gezin zorgen we voor Fatmeh (een tienenermeid met de huidziekte EB).We hebben de hele verantwoordelijkheid voor de zorg, met de rugdekking van Jemima.

Tineke zorgt voor de begeleiding van een moeder met twee EB kinderen. Advies voor verzorging, hulp bij doktersbezoek en doorgeven van verbandmateriaal dat wij ontvangen uit o.a. Nederland.