Wat doet Helping Hands?

Peter en Tineke zijn afhankelijk van uw gebed en financiële ondersteuning. Om de contacten met het thuisfront te onderhouden is vanuit de werkgroep Peter en Tineke ‘t Lam, St. Helping Hands ontstaan. Helping Hands heeft tot doel: Het dienen van hen, die verzoening tot stand willen brengen tussen Jood en Arabier. We willen mensen zoals u hierover informeren en op roepen tot (gebeds)steun.

Voor nadere informatie over stichting Helping Hands  kunt u ten allen tijde contact op nemen met onze voorzitter Jeannette Smelt.

Zegen doorgeven: Financiën en officiële instanties
Peter en Tineke in 1991 in afhankelijkheid van God vertrokken met een Visie voor Israël. Dat vertrouwen is er nog steeds, ook financieel. Ze ontvangen geen salaris, maar worden door een vriendenkring en kerken ondersteund. Peter en Tineke kunnen dienen omdat er vanaf hun vertrek altijd voldoende giften binnen zijn gekomen. Helping Hands is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) erkend door de belastingdienst. Dat betekent concreet dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
We zijn niet alleen voor u het aanspreekpunt, maar ook voor officiële instanties. Tijdens verlofperiodes ondersteunen we Peter en Tineke bij het vinden van geschikt verblijf en vervoer.

Zegen doorgeven: Gebed
Ook u kunt helpen om Zegen door te geven. Wilt u met ons danken en bidden voor:
•    Gods trouw. Dat Peter en Tineke nog steeds de kans krijgen om Hem te dienen
•    Dat Peter en Tineke kansen krijgen om te getuigen van de Liefde van de Heer Jezus
•    Liefde en wijsheid in gezin ’t Lam